پکیج دیواری شوفاژکار مدل الگانت ۲۴

26,852,000 تومان

حداکثرطرفیت حرارتی : 24 کیلووات برساعت

نوع سیستم تشخیص ایراد : دیجیتال

مساحت تحت پوشش : تا 150 مترمربع (بستگی به منطقه آب و هوایی دارد)

تعداد مبدل حرارتی : 2 مبدل

فن دودکش : دارد

ضمانت تعویض ۶ ماه

گارانتی ۲ سال

نصب رایگان

پکیج دیواری شوفاژکار مدل الگانت ۲۸

29,781,000 تومان

حداکثرطرفیت حرارتی : 28 کیلووات برساعت

نوع سیستم تشخیص ایراد:  دیجیتال

مساحت تحت پوشش : تا 180 مترمربع (بستگی به منطقه آب و هوایی دارد)

تعداد مبدل حرارتی : 2 مبدل

فن دودکش : دارد

ضمانت تعویض ۶ ماه

گارانتی ۲ سال

نصب رایگان

پکیج دیواری شوفاژکار مدل کامفورت ۲۴

27,829,000 تومان

حداکثرطرفیت حرارتی : 24 کیلووات برساعت

نوع سیستم تشخیص ایراد:  دیجیتال

مساحت تحت پوشش : تا 150 مترمربع (بستگی به منطقه آب و هوایی دارد)

تعداد مبدل حرارتی : 2 مبدل

فن دودکش : دارد

ضمانت تعویض ۶ ماه

گارانتی ۲ سال

نصب رایگان

پکیج دیواری شوفاژکار مدل کامفورت ۲۸

30,758,000 تومان

حداکثرطرفیت حرارتی : 28 کیلووات برساعت

نوع سیستم تشخیص ایراد : دیجیتال

مساحت تحت پوشش : تا 180 مترمربع (بستگی به منطقه آب و هوایی دارد)

تعداد مبدل حرارتی : 2 مبدل

فن دودکش : دارد

ضمانت تعویض ۶ ماه

گارانتی ۲ سال

نصب رایگان

پکیج دیواری شوفاژکار مدل کامفورت ۳۲

33,687,000 تومان

حداکثرطرفیت حرارتی : 32 کیلووات برساعت

نوع سیستم تشخیص ایراد : دیجیتال

مساحت تحت پوشش : تا 250 مترمربع (بستگی به منطقه آب و هوایی دارد)

تعداد مبدل حرارتی : 2 مبدل

فن دودکش : دارد

ضمانت تعویض ۶ ماه

گارانتی ۲ سال

نصب رایگان

پکیج دیواری شوفاژکار مدل کامفورت ۴۰

36,617,000 تومان

حداکثرطرفیت حرارتی : 40 کیلووات برساعت

نوع سیستم تشخیص ایراد : دیجیتال

مساحت تحت پوشش : تا 280 مترمربع (بستگی به منطقه آب و هوایی دارد)

تعداد مبدل حرارتی : 2 مبدل

فن دودکش : دارد

ضمانت تعویض ۶ ماه

گارانتی ۲ سال

نصب رایگان