پکیج موتورخانه ای شوفاژکار مدل آذرخش بلند ۵ پره

72,421,000 تومان

مساحت تحت پوشش : 400 مترمربع

ظرفیت حرارتی : 43700 کیلوکالری بر ساعت

تعداد پره : 5 پره

ظرفیت مخزن : 160 لیتر

نوع سوخت مصرفی : گاز شهری - گازوئیل

گارانتی : 10 سا ل ضمانت دیگ - 1 سال ضمانت قطعات

نصب رایگان : دارد

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار مدل آذرخش بلند ۷ پره

77,584,000 تومان
حداکثر توان گرمایی: 63400 کیلوکالری بر ساعت مساحت تحت پوشش تا: 600 مترمربع نوع سوخت مصرفی: گاز شهری یا گازوئیل تعداد پره : 7 وزن : 342 کیلوگرم کشور سازنده : ایران

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار مدل آذرخش بلند ۹ پره

56,564,000 تومان
حداکثر توان گرمایی: 83200 کیلوکالری برساعت مساحت تحت پوشش تا: 800 مترمربع نوع سوخت مصرفی: گاز شهری یا گازوئیل وزن : 394 کیلوگرم تعداد پره : 9 کشور سازنده : ایران

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار مدل آذرخش کوتاه ۵ پره بدون مبدل

55,543,000 تومان

مساحت تحت پوشش : 800 مترمربع

ظرفیت حرارتی : 83100 کیلوکالری بر ساعت

تعداد پره : 9 پره

ظرفیت مخزن : 160 لیتر

نوع سوخت مصرفی : گاز شهری - گازوئیل

گارانتی : 10 سا ل ضمانت دیگ - 1 سال ضمانت قطعات

نصب رایگان : دارد

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار مدل آذرخش کوتاه ۷ پره بدون مبدل

60,833,000 تومان

مساحت تحت پوشش : 600 مترمربع

ظرفیت حرارتی : 63400 کیلوکالری بر ساعت

تعداد پره : 7 پره

ظرفیت مخزن : 160 لیتر

نوع سوخت مصرفی : گاز شهری - گازوئیل

گارانتی : 10 سا ل ضمانت دیگ - 1 سال ضمانت قطعات

نصب رایگان : دارد

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار مدل آذرخش کوتاه ۹ پره بدون مبدل

65,996,000 تومان

مساحت تحت پوشش : 400 مترمربع

ظرفیت حرارتی : 43700 کیلوکالری بر ساعت

تعداد پره : 5 پره

ظرفیت مخزن : 160 لیتر

نوع سوخت مصرفی : گاز شهری - گازوئیل

گارانتی : 10 سا ل ضمانت دیگ - 1 سال ضمانت قطعات

نصب رایگان : دارد

پکیج موتورخانه ای شوفاژکار مدل آذرخش کوتاه ۷ پره مبدل دار

65,996,000 تومان

مساحت تحت پوشش : 600 مترمربع

ظرفیت حرارتی : 63400 کیلوکالری بر ساعت

تعداد پره : 7 پره

ظرفیت مخزن : 160 لیتر

نوع سوخت مصرفی : گاز شهری - گازوئیل

گارانتی : 10 سا ل ضمانت دیگ - 1 سال ضمانت قطعات

نصب رایگان : دارد