رادیاتور پنلی لورچ مدل رز ۱۴۰ سانت

تماس بگیرید

 ظرفیت حرارتی : 2632 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 7/95 لیتر

طول 1400 * عمق 104 * ارتفاع 550

فاصله بین لوله ها : 500 میلیمتر

 سازگار با انواع پکیج و قابلیت نصب از سمت چپ و راست

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

وزن رادیاتور42/14 کیلوگرم

12 سال ضمانت تعویض

رادیاتور پنلی لورچ مدل رز ۱۲۰ سانت

تماس بگیرید

 ظرفیت حرارتی : 2256 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 6/82 لیتر

طول 1200 * عمق 104 * ارتفاع 550

فاصله بین لوله ها : 500 میلیمتر

 سازگار با انواع پکیج و قابلیت نصب از سمت چپ و راست

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

وزن رادیاتور 36/12 کیلوگرم

12 سال ضمانت تعویض

رادیاتور پنلی لورچ مدل رز ۱۰۰ سانت

تماس بگیرید

 ظرفیت حرارتی : 1880 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 5/68 لیتر

طول 1000 * عمق 104 * ارتفاع 550

فاصله بین لوله ها : 500 میلیمتر

 سازگار با انواع پکیج و قابلیت نصب از سمت چپ و راست

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

وزن رادیاتور 30/1 کیلوگرم

12 سال ضمانت تعویض

رادیاتور پنلی لورچ مدل رز ۸۰ سانت

تماس بگیرید

 ظرفیت حرارتی : 1504 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 5/54 لیتر

طول 800 * عمق 104 * ارتفاع 550

فاصله بین لوله ها : 500 میلیمتر

 سازگار با انواع پکیج و قابلیت نصب از سمت چپ و راست

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

وزن رادیاتور 24/08 کیلوگرم

12 سال ضمانت تعویض

رادیاتور پنلی لورچ مدل رز ۶۰ سانت

تماس بگیرید

 ظرفیت حرارتی : 1128 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 3/41 لیتر

طول 600 * عمق 104 * ارتفاع 550

فاصله بین لوله ها : 500 میلیمتر

 سازگار با انواع پکیج و قابلیت نصب از سمت چپ و راست

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

وزن رادیاتور 18/06 کیلوگرم

12 سال ضمانت تعویض

رادیاتور پنلی لورچ مدل آذر ۱۴۰ سانت

تماس بگیرید

 ظرفیت حرارتی : 2632 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 7/95 لیتر

طول 1400 * عمق 104 * ارتفاع 550

فاصله بین لوله ها : 500 میلیمتر

 سازگار با انواع پکیج و قابلیت نصب از سمت چپ و راست

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

وزن رادیاتور42/14 کیلوگرم

12 سال ضمانت تعویض