رادیاتور پنلی سپاهان ۶۰ سانت

قیمت اصلی 1,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,310,000 تومان است.

ظرفیت حرارتی : 11/33کیلو کالری بر ساعت

حجم آبگیری : 3/35 لیتر

طول 600 * عرض 105 * ارتفاع 560

آکس : 500 میلیمتر

سازگار با انواع پکیج با قابلیت نصب از هر دو طرف

وزن رادیاتور 16/80 کیلوگرم

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

12 سال ضمانت تعویض رادیاتور

رادیاتور پنلی سپاهان ۸۰ سانت

قیمت اصلی 2,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 1,747,000 تومان است.

ظرفیت حرارتی : 1514 کیلو کالری بر ساعت

حجم آبگیری : 4/46 لیتر

طول 800 * عرض 105 * ارتفاع 560

آکس : 500 میلیمتر

سازگار با انواع پکیج با قابلیت نصب از هر دو طرف

وزن رادیاتور 22/6 کیلوگرم

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

12 سال ضمانت تعویض رادیاتور

رادیاتور پنلی سپاهان ۱۰۰ سانت

قیمت اصلی 2,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,184,000 تومان است.

 ظرفیت حرارتی : 1885 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 5/60 لیتر

طول 1000 * عرض 105 * ارتفاع 560

 آکس : 500 میلیمتر

 سازگار با انواع پکیج با قابلیت نصب از هر دو طرف

وزن رادیاتور 28/5 کیلوگرم

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

12 سال ضمانت تعویض رادیاتور

رادیاتور پنلی سپاهان ۱۲۰ سانت

قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,620,000 تومان است.

 ظرفیت حرارتی : 2265 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 6/6 لیتر

طول 1200 * عرض 105 * ارتفاع 560

 آکس : 500 میلیمتر

سازگار با انواع پکیج با قابلیت نصب از هر دو طرف

وزن رادیاتور  34/2 کیلوگرم

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

12 سال ضمانت تعویض رادیاتور

رادیاتور پنلی سپاهان ۱۴۰ سانت

قیمت اصلی 3,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,057,000 تومان است.

 ظرفیت حرارتی : 2640 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 7/7 لیتر

طول 1400 * عرض 105 * ارتفاع 560

 آکس : 500 میلیمتر

 سازگار با انواع پکیج با قابلیت نصب از هر دو طرف

وزن رادیاتور  39/5 کیلوگرم

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

12 سال ضمانت تعویض رادیاتور

رادیاتور پنلی سپاهان ۱۶۰ سانت

قیمت اصلی 4,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,494,000 تومان است.

 ظرفیت حرارتی : 3026 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 8/88 لیتر

طول 1400 * عرض 105 * ارتفاع 560

 آکس : 500 میلیمتر

 سازگار با انواع پکیج با قابلیت نصب از هر دو طرف

وزن رادیاتور 45 کیلوگرم

ساخته شده از ورق فولادی 1/2 میلیمتر

12 سال ضمانت تعویض رادیاتور

رادیاتور پنلی سپاهان ۱۸۰ سانت

قیمت اصلی 4,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 3,931,000 تومان است.

 ظرفیت حرارتی :3400 کیلو کالری بر ساعت

 حجم آبگیری : 10 لیتر