کولر گازی روتاری هایسنس ۹۰۰۰ مدل HRH-09TQ سرد و گرم

قیمت اصلی 21,720,000 تومان بود.قیمت فعلی 19,766,000 تومان است.

گرید انرژی B

برای مساحت 12 تا 15 متر مربع (براساس شرایط)

مناسب برای آب و هوای معتدل

گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری

 

کولر گازی روتاری هایسنس ۱۲۰۰۰ مدل HRH-12TQ سرد و گرم

قیمت اصلی 23,789,000 تومان بود.قیمت فعلی 21,648,000 تومان است.

گرید انرژی B

برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)

مناسب برای آب و هوای معتدل

گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری

 

کولر گازی روتاری هایسنس ۱۸۰۰۰ مدل HRH-18TQ سرد و گرم

قیمت اصلی 31,981,000 تومان بود.قیمت فعلی 29,103,000 تومان است.

گرید انرژی B

برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)

مناسب برای آب و هوای معتدل

گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری

 

کولر گازی روتاری هایسنس ۲۴۰۰۰ مدل HRH-24TQ سرد و گرم

قیمت اصلی 38,019,000 تومان بود.قیمت فعلی 34,598,000 تومان است.

گرید انرژی B

برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)

مناسب برای آب و هوای معتدل

گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری