نمایش دادن همه 12 نتیجه

کولر گازی ایستاده هایسنس ۵۵۰۰۰ سرد و گرم مدل HFH-55FM

55,035,120 تومان
 • لوله رایگان + نصب رایگان
 • گرید انرژی B
 • برای مساحت 80 تا 110 متر مربع (براساس شرایط)
 •  مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی ایستاده هایسنس ۳۶۰۰۰ سرد و گرم مدل HFH-36FM

33,729,810 تومان
 • لوله رایگان + نصب رایگان
 • گرید انرژی B
 • برای مساحت 50 تا 70 متر مربع (براساس شرایط)
 •  مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی اینورتر هایسنس ۳۰۰۰۰ مدل HIH-30VQ

33,633,480 تومان
 • نصب رایگان
 • گرید انرژی A+
 • برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 • مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس ۲۴۰۰۰ سرد و گرم مدل ورسای HIH-24TG

22,795,970 تومان
 • نصب رایگان
 • گرید انرژی A+
 • برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
 • مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس ۱۸۰۰۰ سرد و گرم مدل ورسای HIH-18TG

20,063,480 تومان
 • نصب رایگان
 • گرید انرژی A+
 • برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
 • مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس ۱۲۰۰۰ سرد و گرم مدل ورسای HIH-12TG

14,969,040 تومان
 • نصب رایگان
 • گرید انرژی A+
 • برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)
 • مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی اسپلیت اینورتر هایسنس ۹۰۰۰ سرد و گرم مدل ورسای HIH-09TG

13,666,330 تومان
 • نصب رایگان
 • گرید انرژی A+
 • برای مساحت 12 تا 15 متر مربع (براساس شرایط)
 • مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی اسپلیت هایسنس ۳۰۰۰۰ سرد و گرم مدل مایا HRH-30TQ

25,928,400 تومان
 • لوله رایگان + نصب رایگان
 • گرید انرژی B
 • برای مساحت 40 تا 60 متر مربع (براساس شرایط)
 • مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی اسپلیت هایسنس ۲۴۰۰۰ سرد و گرم مدل مایا HRH-24TQ

19,202,520 تومان
 • لوله رایگان + نصب رایگان
 • گرید انرژی B
 • برای مساحت 34 تا 45 متر مربع (براساس شرایط)
 • مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی اسپلیت هایسنس ۱۸۰۰۰ سرد و گرم مدل مایا HRH-18TQ

16,108,790 تومان
 • لوله رایگان + نصب رایگان
 • گرید انرژی B
 • برای مساحت 25 تا 35 متر مربع (براساس شرایط)
 • مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی اسپلیت هایسنس ۱۲۰۰۰ سرد و گرم مدل مایا HRH-12TQ

11,979,500 تومان
 • لوله رایگان + نصب رایگان
 • گرید انرژی B
 • برای مساحت 17 تا 22 متر مربع (براساس شرایط)
 • مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید

کولر گازی اسپلیت هایسنس ۹۰۰۰ سرد و گرم مدل مایا HRH-09TQ

10,933,840 تومان
 • لوله رایگان + نصب رایگان
 • گرید انرژی B
 • برای مساحت 12 تا 15 متر مربع (براساس شرایط)
 • مناسب برای آب و هوای معتدل
 • گاز مبرد R410a و کمپرسور روتاری
افزودن به سبد خرید