کولرگازی ایستاده تراست ۳۲۰۰۰ مدل TMFSG-32CT3

قیمت اصلی 77,700,000 تومان بود.قیمت فعلی 76,146,000 تومان است.

کولرگازی روتاری تراست ۱۲۰۰۰ مدل TMSAB-12CT3 A

قیمت اصلی 26,500,000 تومان بود.قیمت فعلی 25,970,000 تومان است.

کولرگازی روتاری تراست ۳۲۰۰۰ مدل TMSAB-32CT3 A

قیمت اصلی 63,400,000 تومان بود.قیمت فعلی 62,132,000 تومان است.

کولرگازی پیستونی تراست ۱۸۰۰۰ مدل TMSAB-18CT3 A

قیمت اصلی 47,900,000 تومان بود.قیمت فعلی 46,942,000 تومان است.

کولرگازی پیستونی تراست ۲۴۰۰۰ مدل TMSAB-24CT3 A

قیمت اصلی 58,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 57,428,000 تومان است.

کولرگازی پیستونی تراست ۳۰۰۰۰ مدل TMSAB-30CT3 A

قیمت اصلی 70,600,000 تومان بود.قیمت فعلی 69,188,000 تومان است.