داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل IDR3-X160M

تماس بگیرید

برند : میدیا

عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر

اینورتر : دارد

برق مصرفی : 3 فاز 

رده انرژی : A+

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای معتدل 

ضمانت : 5 سال

داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل IDR3-X140M

تماس بگیرید

برند : میدیا

عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر

اینورتر : دارد

برق مصرفی : 3 فاز 

رده انرژی : A+

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای معتدل 

ضمانت : 5 سال

داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل IDR3-X105M

تماس بگیرید

برند : میدیا

عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر

اینورتر : دارد

برق مصرفی : تک فاز 

رده انرژی : A+

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای معتدل 

ضمانت : 5 سال

داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل IDR3-X90M

تماس بگیرید

برند : میدیا

عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر

اینورتر : دارد

برق مصرفی : تک فاز 

رده انرژی : A+

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای معتدل 

ضمانت : 5 سال

داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل IDR3-X71M

تماس بگیرید

برند : میدیا

عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر

اینورتر : دارد

برق مصرفی : تک فاز 

رده انرژی : A+

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای معتدل 

ضمانت : 5 سال

داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل MHGT-55HWFN1

تماس بگیرید

برند : میدیا

عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر

اینورتر : دارد

برق مصرفی : 3 فاز 

رده انرژی : A+

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای معتدل 

ضمانت : 5 سال

داکت اسپلیت اینورتر میدیا مدل MHGT-48HWFN1

تماس بگیرید

برند : میدیا

عملکرد : سرمايش و گرمایش + اینورتر

اینورتر : دارد

برق مصرفی : 3 فاز 

رده انرژی : A+

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای معتدل 

ضمانت : 5 سال