داکت اسپلیت سامسونگ ۶۰۰۰۰ مدل AC060JNMPEC/ID

تماس بگیرید

برند : سامسونگ

عملکرد : سرمایش و گرمایش

اینورتر : ندارد

برق مصرفی : 3 فاز

رده انرژی : A+

مناسب برای متراژ 100 الی 140 مترمربع

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ ۴۸۰۰۰ مدل AC048MNMPEC/ID

تماس بگیرید

برند : سامسونگ

عملکرد : سرمایش و گرمایش

اینورتر : دارد

برق مصرفی : سه فاز

رده انرژی : A+

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a 

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای : معتدل

داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ ۴۲۰۰۰ مدل AC042MNMPEC/ID

تماس بگیرید

برند : سامسونگ

عملکرد : سرمایش و گرمایش

اینورتر : دارد

برق مصرفی : 3 فاز 

رده انرژی : A

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای معتدل 

ضمان : 5 سال کمپرسور - 18 ماه قطعات

داکت اسپلیت اینورتر سامسونگ ۳۶۰۰۰ مدل AC036JNMPEC/ID

تماس بگیرید

برند : سامسونگ

عملکرد : سرمایش و گرمایش

اینورتر : دارد

برق مصرفی : 3 فاز 

رده انرژی : A

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای معتدل 

ضمان : 5 سال کمپرسور - 18 ماه قطعات

داکت اسپلیت سامسونگ ۳۰۰۰۰ مدل AC030JNMPEC/ID

تماس بگیرید

برند : سامسونگ

عملکرد : سرمایش و گرمایش

اینورتر : دارد

برق مصرفی : 3 فاز 

رده انرژی : A

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای معتدل 

ضمان : 5 سال کمپرسور - 18 ماه قطعات