داکت اسپلیت اینورتر دایکین مدل FDMF24RZF24

90,000,000 تومان

برند : دایکین

عملکرد : سرمایش

اینورتر : دارد

برق مصرفی : تک فاز 

رده انرژی : A++

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R32

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای حاره ای 

ضمانت : 5 سال کمپرسور - 24 ماه قطعات

داکت اسپلیت اینورتر دایکین مدل FDMF30RZF30

113,000,000 تومان

برند : دایکین

عملکرد : سرمایش

اینورتر : دارد

برق مصرفی : تک فاز 

رده انرژی : A++

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R32

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای حاره ای 

ضمانت : 5 سال کمپرسور - 24 ماه قطعات

داکت اسپلیت اینورتر دایکین مدل FDMF18RZF18

80,000,000 تومان

برند : دایکین

عملکرد : سرمایش

اینورتر : دارد

برق مصرفی : تک فاز 

رده انرژی : A++

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R32

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای حاره ای 

ضمانت : 5 سال کمپرسور - 24 ماه قطعات

داکت اسپلیت دایکین مدل FDMRN60RR60

199,000,000 تومان

برند : دایکین

عملکرد : سرمایش

برق مصرفی : 3 فاز 

رده انرژی : A

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای حاره ای 

ضمانت : 5 سال کمپرسور - 24 ماه قطعات

داکت اسپلیت دایکین مدل FDMRN50RR50

148,000,000 تومان

برند : دایکین

عملکرد : سرمایش

اینورتر : ندارد

برق مصرفی : 3 فاز 

رده انرژی : A+

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R32

کمپرسور : کمپرسور On/Off

مناسب آب و هوای حاره ای 

ضمانت : 5 سال کمپرسور - 18 ماه قطعات

داکت اسپلیت دایکین مدل FDMRN36RR36

113,000,000 تومان

برند : دایکین

عملکرد : سرمایش

اینورتر : دارد

برق مصرفی : تک فاز 

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای حاره ای 

ضمانت : 5 سال کمپرسور - 24 ماه قطعات

داکت اسپلیت دایکین مدل FDMRN30RR30

99,000,000 تومان

برند : دایکین

عملکرد : سرمایش

برق مصرفی : 3 فاز 

رده انرژی : A

موقعیت نصب پنل داخلی : سقفی توکار

گاز مبرد : R410a

کمپرسور : روتاری

مناسب آب و هوای حاره ای 

ضمانت : 5 سال کمپرسور - 24 ماه قطعات