نمایش 1–12 از 14 نتیجه

پیش تصفیه آب سه مرحله ای سوفیلتر با فیلتر توری الیاف کربن ۱۰ اینچ

تماس بگیرید

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

مورد مصرف : واحد مسکونی - آب چاه - آب استخر و جکوزی - پیش تصفیه آبیاری قطره ای و مه پاش

تعداد مراحل تصفیه : 3 مرحله 

کلید هواگیری : دارد

گیج فشار : ندارد

زمان تعویض فیلترها : بین 3 تا 6 ماه پس از استفاده

دمای کارکرد : آب سرد (۲ تا ۴۵ درجه سانتی گراد)

پیش تصفیه آب سه مرحله ای سوفیلتر با فیلتر توری الیاف کربن ۷ اینچ

تماس بگیرید

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

مورد مصرف : واحد مسکونی - آب چاه- استخر و جکوزی - پیش تصفیه آبیاری قطره ای و مه پاش

تعداد مراحل تصفیه : 3 مرحله 

کلید هواگیری : دارد

گیج فشار : ندارد

زمان تعویض فیلترها : بین 3 تا 6 ماه پس از استفاده

دمای کارکرد : آب سرد (۲ تا ۴۵ درجه سانتی گراد)

پیش تصفیه آب دو مرحله ای سوفیلتر با فیلتر توری الیاف ۱۰ اینچ

586,000 تومان

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

مورد مصرف : واحد مسکونی - آب چاه

تعداد مراحل تصفیه : 2 مرحله 

کلید هواگیری : دارد

گیج فشار : ندارد

زمان تعویض فیلترها : بین 3 تا 6 ماه پس از استفاده

دمای کارکرد : آب سرد (۲ تا ۴۵ درجه سانتی گراد)

پیش تصفیه آب دو مرحله ای سوفیلتر با فیلتر الیاف کربن ۱۰ اینچ

546,000 تومان

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

مورد مصرف : واحد مسکونی - آب چاه

تعداد مراحل تصفیه : 2 مرحله 

زمان تعویض فیلترها : بین 3 تا 6 ماه پس از استفاده

دمای کارکرد : آب سرد (۲ تا ۴۵ درجه سانتی گراد)

پیش تصفیه آب تک مرحله ای سوفیلتر با فیلتر الیافی ۱۰ اینچ

307,000 تومان

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

مورد مصرف : واحد مسکونی

تعداد مراحل تصفیه : 1 مرحله 

کلید هواگیری : دارد

گیج فشار : ندارد

زمان تعویض فیلترها : بین 3 تا 6 ماه پس از استفاده

دمای کارکرد : آب سرد (۲ تا ۴۵ درجه سانتی گراد)

پیش تصفیه آب سه مرحله ای سوفیلتر جامبو الیاف کربن الیاف ۲۰ اینچ

2,966,000 تومان

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

مورد مصرف : تا ۵ واحد مسکونی - آب چاه - پیش تصفیه آب استخر و جکوزی - پیش تصفیه آبیاری قطره ای و مه پاش

تعداد مراحل تصفیه : 3 مرحله 

کلید هواگیری : دارد

گیج فشار : ندارد - قابلیت نصب گیج فشار را دارد

ارتفاع : 20 اینچ

دمای کارکرد : آب سرد (۲ تا ۴۵ درجه سانتی گراد)

پیش تصفیه آب سه مرحله ای سوفیلتر جامبو الیاف کربن کربن ۲۰ اینچ

3,022,000 تومان

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

مورد مصرف : تا ۵ واحد مسکونی - آب چاه - پیش تصفیه آب استخر و جکوزی - پیش تصفیه آبیاری قطره ای و مه پاش

تعداد مراحل تصفیه : 3 مرحله 

کلید هواگیری : دارد

گیج فشار : ندارد - قابلیت نصب گیج فشار را دارد

ارتفاع : 20 اینچ

دمای کارکرد : آب سرد (۲ تا ۴۵ درجه سانتی گراد)

پیش تصفیه آب سه مرحله ای سوفیلتر جامبو توری الیاف کربن ۲۰ اینچ

2,943,000 تومان

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

مورد مصرف : تا ۵ واحد مسکون