در حال نمایش 3 نتیجه

پیش تصفیه سه مرحله ای آکواجوی

9,800,000 تومان

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

تعداد مراحل تصفیه : 3 مرحله 

زمان تعویض فیلترها : هر 6 ماه

مدت گارانتی : 1 سال

مجهز به دو واشر لاستیکی جهت جلوگیری از نشتی آب

مجهز به براکت نگه دارنده فیلترها

قابل نصب روی دیوار

پیش تصفیه تک مرحله ای آکواجوی

3,300,000 تومان

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

تعداد مراحل تصفیه : 2 مرحله 

زمان تعویض فیلترها : هر 6 ماه

مدت گارانتی : 1 سال

مجهز به دو واشر لاستیکی جهت جلوگیری از نشتی آب

مجهز به براکت نگه دارنده فیلترها

قابل نصب روی دیوار

پیش تصفیه دو مرحله ای آکواجوی

7,400,000 تومان

نوع دستگاه : پیش تصفیه ورودی ساختمان

تعداد مراحل تصفیه : 2 مرحله 

زمان تعویض فیلترها : هر 6 ماه

مدت گارانتی : 1 سال

مجهز به دو واشر لاستیکی جهت جلوگیری از نشتی آب

مجهز به براکت نگه دارنده فیلترها

قابل نصب روی دیوار