در حال نمایش یک نتیجه

تصفیه آب نیمه صنعتی سافت واتر ۳۰۰ گالن

تماس بگیرید

روش تصفیه : اسمزمعکوس

تعداد مراحل تصفیه آب : 5 مرحله

حداکثر آبدهی روزانه دستگاه : 300 گالن

نوع ارتباط ممبران ها : همگی موازی

نوع اتصالات : اتصال سریع (فیتینگی)

محدوده دمای آب ورودی : 2 تا 38 درجه سانتی گراد