شماره حساب های معتبر مجموعه اپسیلون کالا

مشتریان گرامی شماره حساب های معتبر مجموعه اپسیلون کالا به شرح زیر می باشد و هر گونه واریز وجه به حساب هایی غیر از این حساب ها فاقد اعتبار است.

بانک ملی

« شماره حساب »

 ۰۱۰۸۸۰۷۹۷۱۰۰۵

« شماره کارت »

 ۶۰۳۷۹۹۱۷۹۷۵۹۰۰۷۶

« شماره شبا »

IR230170000000108807971005

نام صاحب حساب : رسول صدری

بانک-مسکن

« شماره حساب »

 ۱۳۰۱۱۷۹۳۳۰۷

« شماره کارت »

 ۶۲۸۰۲۳۱۵۰۸۶۳۵۰۹۰

« شماره شبا »

IR110140040000013011793307

نام صاحب حساب : رسول صدری

بانک ملت

« شماره حساب »

 ۳۱۲۷۲۲۷۱۲۶

« شماره کارت »

۶۱۰۴۳۳۷۲۷۹۰۹۰۴۶۶

« شماره شبا »

IR940120010000003127227126

نام صاحب حساب : رسول صدری

همچنین شما مشتریان عزیز می توانید پرداخت خود را از طریق درگاه امن زرین پال انجام دهید برای اعتبار سنجی درگاه اپسیلون کالا روی لوگوی زیر کلیک نمایید

درگاه امن زیرین پال